جراح بینی ، جراح زیبایی ، دکتر محمد علیپور ، عمل بینی ، اصفهان

دسامبر 31, 2016

دکتر محمد علیپور فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی

  دکتر محمد علیپور دارای مدرک فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی میباشند و از نظر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران ، مراجع قانونی و […]