بهترین دکتر جراح بینی در اصفهان

دسامبر 31, 2016

دکتر شهریار لقمانی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه اصفهان با رتبه ممتاز فارغ التحصیل بورد تخصصی جراحی عمومی رتبه اول دانشگاه اصفهان -رتبه دوم کشوری فارغ التحصیل بورد فوق تخصص […]